ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ

Ο όμιλος ‘ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗ’ με έδρα την Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται πάνω από τρείς δεκαετίες στην μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή ιδιωτικών και δημοσίων κτηριακών έργων. Η υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία, η εμπειρία των μηχανικών και του έμψυχου δυναμικού του ομίλου, καθώς και η άρτια οργάνωση του εγγυώνται την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των προσφερόμενων υπηρεσιών.

Ακολουθώντας τις επιταγές της τεχνολογικής εξέλιξης στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο όμιλος μας δημιούργησε το 2009 ανεξάρτητο τμήμα για την μελέτη, τον σχεδιασμό, την εγκατάσταση, την εποπτεία και την συντήρηση φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής και μεγάλης κλίμακας, με την επωνυμία ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλού επαγγελματικού επιπέδου.

  • ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  • ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
  • ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ
  • Τοπογράφος Μηχ/κός Α.Π.Θ.
  • Αρχιτέκτων Μηχ/κός Α.Π.Θ.
  • Μηχανολόγος Μηχ/κός Α.Π.Θ.
  • Μηχανολόγος Μηχ/κός Α.Π.Θ.